به گزارش «نود اقتصادی» براساس جدیرترین گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری از معادن کشور، ارزش تولیدات معدنی کشور تا انتهای سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۱۲ همت رسیده است. 

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۱ از کل ارزش تولیدات معدنی کشور حدود ۶۲ درصد از آن مربوط به تولیدات معادن سنگ‌آهن، ۲۲/۴ درصد مربوط به تولید مس، حدود ۵ درصد مربوط به سرب روی، ۲ درصد مربوط به زغال سنگ، حدود ۲ درصد مربوط به سنگ‌هابی تزئینی، ۲ درصد سنگ آهک و ۵ درصد مابقی نیز مربوط به سایر تولیدات معدنی است.