به گزارش «نود اقتصادی» یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی ایران برای  مهار رشد نقدینگی، محدود کردن بانک‌ها و به ویژه بانک‌های ناتراز در رشد ترازنامه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکی به‌طور قابل‌توجهی جلوی وام‌دهی بانک‌های ناتراز را گرفته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی در ۱۰ماهه امسال سیستم بانکی درمجموع ۴ هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم ۸ بانک انتهایی فقط ۱/۷ درصد از این مبلغ است.
 
این ۸ بانک که تقریبا اغلب آنها ناتراز هستند، با اجرای سیاست کنترل ترازنامه به‌طور چشمگیری از وام‌دهی منع شده اند، به‌طوریکه بررسی نسبت تسهیلات اعطایی امسال به کل مانده تسهیلات اعطایی (مانده چندین  ساله) در بانک آینده فقط ۶ درصد، در بانک سرمایه ۱۱ درصد، در بانک گردشگری ۱۳ درصد، در موسسه ملل ۲۵ درصد، در بانک دی ۲۹ درصد، در بانک ایران‌زمین ۳۱ درصد است.