به گزارش «نود اقتصادی» مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: صندوق‌های توسعه‌ای در دنیا منفعل نیستند. در دوره قبل برای ایجاد یک آسیابانی وام ارزی داده بودند. مجبور شدیم برای زنده کردن ارزمان ۳۳ درصد از سهام بانک سینا را بخریم.