به گزارش «نود اقتصادی» سعید منزوی‌زاده، تولیدکننده فرش و عضو مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: فرش ایران به ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شود، بیش از همه کشورهای حاشیه خلیج فارس از ما فرش می‌خرند. بازار آمریکا را بطور کامل از دست داده‌ایم و ترکیه تمام فرش‌های ایالات متحده را تأمین می‌کند.