به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حمیدرضا محمدابراهیمی، مدیرکل امور مالیاتی فارس به ارائه جزئیاتی درخصوص نحوه فرار مالیاتی فرد مذکور پرداخت و اظهار داشت: در اجرای بازرسی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از شرکت مذکور مشخص شد این شخص در بازه زمانی سال‌های 1399 لغایت 1401 بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان کالای لوازم خانگی به صورت عمده و به اشخاص واسطه و فعال در زمینه صنف مذکور به فروش رسانده است. 

وی با اشاره به روند رسیدگی مالیاتی این پرونده افزود: در ابتدا نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی برای این فرد اقدام شد و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، صدور اوراق تشخیص مالیات عملکرد سنوات 1399 لغایت 1401 به میزان بالغ بر 148 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در مرحله قطعیت و وصول است. 

مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: میزان مالیات بر ارزش افزوده حاصل از فروش شرکت مذکور نیز در دست رسیدگی و مطالبه قرار دارد.