به گزارش «نود اقتصادی» دکتر مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: حتی اگر جمهوری اسلامی نباشد و شخصی مثل نازنین بنیادی هم رئیس جمهور ایران باشد، آمریکایی‌ها اجازه توسعه ایران را نمی‌دهند. مادامی که آمریکایی‌ها بتوانند از طریق ایران به چین فشار بیاورند به کار خود ادامه خواهند داد.