به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و اجرای برنامه‌های دولت در این زمینه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تورم در دستور این کارگروه قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور اساتید دانشگاه‌ها و اقتصاددانان کشور برگزار شد آثار اجرای سیاست مهار مقداری ترازنامه بانک‌ها بر تولید و تورم بررسی و مدعوین دیدگاه‌های اولیه خود را مطرح کردند.

در ادامه با نظر اعضا این موضوع ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از موضوعات کلیدی مؤثر بر نقدینگی در دستور کار جلسات آتی قرار گرفت تا بعد از بررسی دقیق گزارش و پیشنهاد سیاست‌های تکمیلی از سوی موسسه به مراجع تصمیم‌گیری ارائه شود.