به گزارش «نود اقتصادی» هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی: سقف تسهیلات نهضت ملی ۵۵۰ میلیون تومان در تمام شهرها شد. این اقدام پروژه‌های با پیشرفت ۸۰ و ۹۰ درصد را تکمیل می‌کند.