به گزارش «نود اقتصادی» روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار کرد: تمام مخالفان فاطمی امین گفتند او شخص پاکدست و پرکاری است، پس مشکلتان چه بود که استیضاحش کردید؟! صنعت خودروی ما یک برنامه و سیاست مشخص ندارد، هرکس هم وزیر صمت شود اوضاع درست نمی‌شود.