به گزارش «نود اقتصادی»، عطا بهرامی، تحلیل‌گر اقتصادی اظهار داشت: بهترین بستر برای سرمایه‌گذاری در مقطع کنونی بورس است و هیچ توجیهی برای ورود به بازار ارز وجود ندارد.

وی بیان کرد: با توجه به مولفه‌های بنیادی و واقعی اقتصادی کشور در مقطع فعلی بازار سرمایه جذابترین بازار برای سرمایه‌گذاری است و با توجه به عقب بودن از سایر بازارها، رشد خوبی را خواهد داشت.

این تحلیلگر افزود: با جمع شدن نوسانات ارزی، بازار سرمایه طی دو الی سه ماه آینده بسیار جذاب شده و با منطق بازار سرمایه اداره خواهد شد.