به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ضرورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست. اگر قرار است شفافیت در فضای اقتصادی کشور ایجاد کنیم، بهترین کار این است که این امر از شرکت‌های دولتی و دولت شروع شود.

وی بیان کرد: وقتی عملکرد دولت و شرکت‌های زیر مجموعه آن شفاف نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش های دیگر اقتصاد کشور شفاف شوند، تلاش ما باید بر این باشد که هر جایی به دولت ارتباط پیدا می‌کند، شفاف‌سازی در دستور کار قرار بگیرد.

قادری افزود: این امر به افزایش راندمان کاری بخش‌های دولتی و کارآیی آن منجر می شود؛ وقتی همه چیز روشن باشد، فضا برای پنهان کاری از بین می‌رود و این به نفع کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شفافیت شرکت‌های دولتی موجب می‌شود بتوانیم بر بخش‌هایی که کمتر در دسترس دیوان محاسبات است، نظارت بیشتری داشته باشیم.