به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، طی ۱۰ماهه امسال ۲۰ قلم از اقلام عمده صادراتی کشور سهم ۵۷/۶ درصدی در ارزش و سهم ۵۰ درصدی در وزن اقلام صادراتی کشور داشته‌اند.

براساس آمارهای گمرک، طی ۱۰ماهه ارزش این ۲۰ قلم از اقلام عمده صادراتی کشور بیش از ۲۶ میلیارد دلار و وزن آنها نزدیک به ۵۱ میلیون تن بوده است. 

صادرات این اقلام نسبت به ۱۰ماهه ۱۴۰۱ بلحاظ وزنی رشد ۳/۴ درصدی و بلحاظ ارزش نیز رشد ۲۶/۷ درصدی داشته‌اند.

قابل ذکر است اغلب این اقلام عمده صادراتی نفت‌پایه، پتروشیمی‌پایه و معدن‌پایه هستند و در بین آنها محصولات تماما صنعتی دیده نمی‌شود.