به گزارش «نود اقتصادی» براساس مطالعات ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور، تعداد ۶ میلیون و ۵۶ هزار خانوار کشور که جمعیتی معادل ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر را شامل می‌شود، در بافت‌های ناکارآمد شهری (شامل بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی، بافت تاریخی و ...) زندگی می‌کنند. این تعداد معادل ۳۳ درصد از جمعیت شهری کشور است. 

طبق برآورد نهادهای پژوهشی، در بافت‌های ناکارآمد شهری کشور ۵ میلیون و ۷۸۶ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۲/۷ میلیون واحد از آنها نیازمند نوسازی فوری است.

برآوردها نشان می‌دهد اگر این واحدها نوسازی شود، تعداد واحدهای مسکن تولیدی این مناطق به ۷/۸ میلیون واحد خواهد رسید. به عبارتی، با نوسازی این ۲/۷ میلیون واحد ناکارآمد؛ حدود ۵ میلیون و ۱۱۷ هزار واحد مازاد نیز به موجودی مسکن کشور اضافه خواهد شد.

 

خبرنگار: حسین افشار