به گزارش «نود اقتصادی»، ابوالقاسم شانه ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: کشورهای همسایه، به ویژه عراق و افغانستان، مهم‌ترین بازارهای صادراتی لوازم خانگی است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار از کشور صادر شده، که سهم آن از کل صادرات غیرنفتی ۰.۷ درصد بوده است.

شانه ساز گفت: در حال حاضر بیشترین صادرات لوازم خانگی مربوط به یخچال و کولر آبی است. کولر آبی بیشتر به عراق، افغانستان و سایر کشورهای با آب و هوای خشک صادر می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: صادرات لوازم خانگی کوچک مبلغ ناچیزی است. رقم مشخصی از میزان صادرات لوازم خانگی وجود ندارد، چرا که لوازم خانگی کوچک بیشتر به شکل مسافری صادر می‌شود. برای مثال صادرات سالانه اتو حدود ۲۰ هزار دلار است، که بیشتر هم به کشورهای همسایه صادر می‌شود.