به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که براساس فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور، خودروسازان باید تولید خود را در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۵۰ درصد افزایش می‌دادند، اما بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ گروه سایپا نشان می‌دهد این خودروساز در نیمه نخست امسال ۲۱۲ هزار و ۵۶۷ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که این تعداد نسبت به تولید ۲۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خود در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ تنها ۵۵ دستگاه افزایش داشته است. 

به عبارتی، تکلیف افزایش ۵۰ درصدی تولید درحالی است که تولیدات گروه سایپا در ۶ ماهه نخست حتی یک درصد نیز افزایش نداشته است.

 

خبرنگار: علی شیرزادیان