به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حجم تجارت الکترونیک کشور رشد ۱۷۰ درصدی داشته و به دلیل شیوع کرونا، خریدهای آنلاین و سفارش‌های پستی به‌شدت رشد کرده، اما طبق صورت مالی شرکت دولتی پست ج.ا.ا در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۴۶ و ۴۸۳ میلیارد تومان زیان خالص از محل فعالیت‌های خود شناسایی کرده است.

به عبارتی، مجموع زیان خالص این شرکت دولتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۶۲۹ میلیارد تومان بوده است.