به گزارش «نود اقتصادی»، افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک اظهار داشت: علی رغم افزایش هزینه‌های تولید و انباشت دام، صادرات همچنان متوقف است. با توجه به مازاد دام و نبود تقاضا برای بره های نر، بازار تعریفی ندارد.

وی بیان کرد: با وجود افزایش ۶ برابری قیمت نهاده های دامی، قیمت بره با اواخر سال گذشته تفاوتی ندارد به طوریکه هر کیلو بره نر با نرخ ۷۱ تا ۷۳ هزار تومان عرضه می شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود: قیمت کنونی هر کیلو گوسفند ماده ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان و بز ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است که براین اساس گوشت هر کیلو میش ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و بز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باید در بازار عرضه شود، درحالیکه نرخ گوشت کمتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان نیست.