به گزارش «نود اقتصادی»، عبدالله اوتادی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: خرید متری و بورسی شدن بازار مسکن تاثیری در رونق بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد. در سال های گذشته با سود ده بودن بازار بورس و رونق این بازار خرید متری مسکن در قالب بازار بورس بسیار مطرح شده بود. اما اکنون با توجه به آنکه این بازار سوددهی چندانی ندارد اجرای آن  تاثیر چندانی در بازار مسکن نخواهد گذاشت.

وی بیان کرد: اجرای این طرح تاثیر چندانی در بازار مسکن برجای نخواهد گذاشت و به صورت واقعی نیاز مسکن را در کشور برای متقاضیان برطرف نخواهد کرد. دولت باید در حال حاضر با تامین و تولید مسکن نیاز واقعی مسکن را به ویژه برای متقاضیان و اقشار ضعیف جامعه برطرف کند تا شاهد تقویت تولید مسکن در کشور باشیم.