به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی اظهار داشت: طی اغتشاشات اخیر، خسارات زیادی به بانک‌ها وارد شده که تا امروز، ۳۲۳ شعبه دچار شکستگی شیشه، ۲۸۴ دستگاه خودپرداز تخریب و ۱۸ شعبه دچار تخریب تابلو سردر بانک شدند. همچنین ۱۶ شعبه تخریب کامل شده و ۲۱ شعبه نیز تخریبی بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته اند. تاکنون ۱۱ شعبه نیز سرقتی جزئی را متحمل شده اند.