به گزارش «نود اقتصادی» یکی از موارد عجیب در شرکت‌های سهام عدالت، تعلیق اغلب نمادها در مقاطع مختلف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر ۲۰ نماد معاملاتی شرکت‌های استانی از سوی بورس تعلیق شده است.

دلیل این تعلیق، ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی این شرکت‌های استانی سهام عدالت عنوان شده است.

قابل ذکر است گرچه تعلیق نماد معاملاتی در بورس موضوع عجیب‌وغریبی نیست اما این اتفاق در شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط سازمان بورس مرتبا اتفاق می‌افتد و این شرکت‌ها همواره درحال توقف معامله یا تعلیق نماد هستند.

به نظر می‌رسد در این شرکت‌ها هیچ شفافیتی وجود ندارد که همواره گرفتار تعلیق بورس هستند.