به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه منتهی به مردادماه به ۴۱/۵ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۵۲/۲ درصد و تورم ماهانه نیز به ۲ درصد رسیده است.

این گزارش نشان می‌دهد در مردادماه تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد ۲۵/۴ درصد و در تیرماه ۵/۷ درصد بود، در مردادماه به ۱/۴ درصد رسیده است.