اخبار شرکتها-آمادگی بیمه ملت برای اجرای کامل بخشنامه بیمه مرکزی ویژه هفته دولتاخیراً با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جرایم تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث با شرط نداشتن بیمه نامه و تهیه بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله، مورد بخشودگی قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش این تصمیم با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و در راستای توسعه فرهنگ بیمه و همچنین به مناسبت هفته دولت اتخاذ شده است.

گفتنی است که  بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای تکلیف کرده است تا در بازه زمانی تعیین شده از دریافت جریمه مذکور خودداری کنند.