به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متاسفانه صنعت هوایی کشور حال و روز خوبی ندارد. به دلیل سوءمدیریت دولت قبل در فرصتی که در سال ۹۴ به دنبال گشایش ها در تحریم ها اتفاق افتاد، به جای گام برداشتن در مسیر حل مشکلات فنی ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی، تعداد محدودی هواپیما خریداری شد که امروز عمده آنها نیز زمین گیر هستند.

وی بیان کرد: برخی از شرکت های سودجو و دلال ها با چارتر کردن بلیت ها مشکل ایجاد کرده اند و حتی سود نهایی را خیلی از شرکت های هواپیمایی نمی برند.

این نماینده مجلس افزود: متاسفانه سال گذشته نیز تجربه موفقی در بلیت فروشی ایرلاین ها در ایام اربعین نداشتیم. امروز در بسیاری از مسیرها مردم برای تهیه بلیت هواپیما دچار مشکل هستند. باید از امروز برنامه ریزی صورت گیرد که برای اربعین مانند سال گذشته با قیمت های آن چنانی بلیت که به نوعی راهزنی است مواجه نشویم.

یوسفی بیان کرد: نباید اجازه داد برخی از شرکت های سودجو از نیاز مردم سوءاستفاده کنند. نباید از نیاز مردم چه برای سفر کاری یا درمانی و چه برای سفر زیارتی سوءاستفاده شود.