به گزارش «نود اقتصادی»، اخیرا پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران ۱۰ سوال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از اتاق بازرگانی و پاسخ‌های اتاق را به این سوالات منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.

طبق ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اتاق بازرگانی موظف بوده که ۴ در هزار سود سالیانه شرکت‌ها پس از کسر مالیات از تمام دارنگان کارت عضویت دریافت کند ولی اتاق بازرگانی این مبلغ را تنها از دارندگان کارت‌های بازرگانی دریافت کرده است.

همچنین اتاق بازرگانی در پاسخ‌ها اذعان کرده وصول ۴ در هزار سود بنگاه‌ها را متوقف به قطعیت پرونده‌ی مالیاتی مودی کرده،‌ که برای این کار هم مجوز نداشته و مجلس به عنوان نهاد قانون گذار باید در این زمینه تصمیم می‌گرفته است. 

این در حالی است که نامه‌ای از سوی جواد زمانی معاون پارلمانی وقت اتاق بازرگانی در سال ۹۷ منتشر شده که نشان می‌دهد روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها موظفند مبلغ ۴ در هزار سود شرکت‌ها را از همه کسانی که کارت عضویت دارند دریافت کند. بنابراین تناقض در پاسخ‌های اتاق بازرگانی به مجلس و نامه رسمی معاون اتاق بازرگانی در سال ۹۷ وجود دارد.

کارشناسان حقوق معتقدند که اتاق حق نداشته که به کمیسیون نظارتی مجلس شورای اسلامی چنین پاسخهایی بدهد و در ضمن سایر پاسخهای اتاق هم خالی از ایراد و شائبه نیست.

باید دید پاسخ اتاق بازرگانی نسبت به این تناقصات چیست؟