به گزارش «نود اقتصادی»، خسرو فروغان گران سایه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی توجهی مواجه شود.

وی بیان کرد: این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

فروغان گران سایه افزود: قاچاق در اقتصاد ایران به شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است.