به گزارش «نود اقتصادی» در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفت به‌تدریج مدیریت برخی از بانک‌های بسیار ناتراز و مشکل‌دار کشور را به دست گرفته و هیات‌مدیره و مدیرعامل را خودش تعیین کند.

این اقدام در ابتدا گرچه از سوی کارشناسان مورد تمجید قرار گرفت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عبدالناصر همتی هیچ موفقیتی در اداره این بانک‌های مشکل‌دار نداشته است. 

بانک سرمایه و بانک آینده دو مورد از این بانک‌های ناتراز و مشکل‌داری هستند که در زمان همتی بانک مرکزی مدیریت آنها در دست گرفت. 

طبق اطلاعات صورت مالی، در بانک آینده زیان انباشته بانک با رشد ۵/۷ برابری از ۱۱/۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۷ به ۶۷ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان تا انتهای مدیریت عبدالناصر همتی یعنی بهار ۱۴۰۰ رسیده است. در بانک سرمایه نیز زیان انباشته بانک با رشد نزدیک به ۲ برابری از ۱۹/۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. 

قابل ذکر است در بانک سرمایه، زمانی‌که عبدالناصر همتی مدیریت بانک را برعهده گرفت رقم بدهی غیرجاری ۶۷ شخص حقوقی و حقیقی حدود ۱۱/۸ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار تا پایان مدیریت همتی در بانک مرکزی به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.