به گزارش «نود اقتصادی»، رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اظهار داشت: اجرای سامانه مؤدیان در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تأثیر بسزایی دارد. گرچه اجرای سامانه مؤدیان همانند دیگر طرح‌ها در ابتدا با مخالفت‌هایی از سوی افرادی که منافعشان در فرار مالیاتی یا عدم شفافیت است روبروست، اما تسریع در اجرای این کار لازم است.

وی بیان کرد: اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی یک تکلیف قانونی است که در راستای اجرای آن باید تلاش شود و هر چه سریع‌تر تمامی واحدها باید تحت پوشش قرار گیرد.

زارع افزود: سامانه مؤدیان در ایجاد شفافیت اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. اجرای این سامانه به سبب دسترسی به فعالیت واحدهای صنفی علاوه بر شفافیت در عرصه اقتصاد و افزایش درآمدهای دولت، از فرار مالیاتی و دریافت مالیات مضاعف بر افراد جلوگیری می‌کند.