به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در ۲ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. این میزان در سال گذشته نیز صفر بوده است.

قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، کشورمان در سال‌های گذشته حدود ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داشته است البته وزارت راه و شهرسازی هنوز دقیق اعلام نکرده است که این تعداد چقدر با واقعیت همخوانی دارد.