به گزارش «نود اقتصادی»، سعید محمد ۲۵ فروردین ۱۴۰۱: طرح سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی، با توجه به برنامه ریزی‌ها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید، در مناطق دیگر انجام شود

هفته گذشته وزیر اقتصاد از خارج شدن طرح باز توزیع یارانه بنزین از دستور کار دولت خبر داد. خاندوزی گفت به جهت اینکه در دولت تصمیم گیری در چند موضوعِ اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعلاً از اولویت خارج شده تا دولت در مورد سیاست‌های اولویت دار تصمیم گیری کند

این درحالی است که بررسی نظرات شهروندان کیش، نشان می‌دهد توقف طرح برخلاف اظهارات مسئولین به دلیل مشکلات فراوان آن بوده است نه اولویت بندی دولت!