به گزارش «نود اقتصادی»، محمدجواد حاجی حسینی، معاون وزیر صمت اظهار داشت: انتظار ما این است که وقتی نمایندگان تلاش وزارتخانه و وزیر صمت را ملاحظه می‌کنند به ما در انجام امور کمک کنند. البته حتما مشکلات و نقص‌هایی هم در مسیر وجود دارد، اما واقعیت این است که وزارت صمت یک وزاتخانه وسیع و در سطح ۴ وزارتخانه است. شخص وزیر نیز اقدامات ساختاری و اصلاحی در این وزارتخانه را با این هدف آغاز کرده‌اند که ساختار را از حالت عمودی و کرخ به افقی و عملیاتی تبدیل کنند.

وی بیان کرد: وزن وزارت صمت در موضوع تورم و موارد جانبی آن تنها ۹ درصد است و متولی حل موضوعات دخیل در تورم نیز این وزارتخانه نیست و پیگیری آن می‌تواند از نهاد‌هایی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گیرد.

حاجی حسینی افزود: وزارت صمت، دغدغه نمایندگان در موضوعات مرتبط با مردم را به خوبی درک می‌کند. مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند و اگر ایراداتی وجود دارد باید پذیرفت، اما در موضوعاتی مانند تنظیم بازار و تورم که ارتباط مستقیم و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد، انتظارات را با اندازه و محدوده اختیارات متناسب کنیم.