به گزارش «نود اقتصادی» به‌واسطه نبود ابزارهای کارآمد مالیاتی، اغلب شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کشور کرده‌اند که همین تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه باعث هرج‌ومرج و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

برای نمونه، شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) نیز در لیست اموال خود تعدادی واحد مسکونی دارد.