به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بودجه سالانه، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۸/۶ برابری از ۲۳/۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. 

قابل ذکر است در سال ۱۴۰۱ از کمک ۲۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵/۶ هزار میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی، ۱/۵ هزار میلیارد تومان آن به بیمه روستاییان و عشایر و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم صندوق بازنشستگی فولاد بوده است.