به گزارش «نود اقتصادی» شاخص قیمت تولید‌کننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است (قیمت‌ها در محل کارخانه)، مشخص می‌شود.

ازآنجایی‌که افزایش یا کاهش شاخص قیمت تولیدکننده مبنای افزایش یا کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده (بین ۱ تا چندماه) است. این شاخص به‌عنوان تورم پیش‌نگر مشهور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تاکنون بالاترین نرخ تورم تولیدکننده مربوط به سال‌های ۱۳۷۴ و دو سال پایانی دولت حسن روحانی است. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ تورم تولیدکننده به ۴۶/۷ درصد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نیز این مقدار به بیش از ۶۲ درصد رسیده است.

به عبارتی، دولت روحانی رکورددار بالاترین تورم تولیدکننده در طول تاریخ از جمله از سال ۱۳۷۰ تاکنون بوده است که داده‌های تاریخی تورم تولیدکننده موجود است.