به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌ که برخی از اعضای هیئت‌رئیسه فعلی و سابق اتاق بازرگانی دائم از نبود شفافیت یا شفافیت پایین در برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی انتقاد می‌کنند اما نگاهی به عملکرد اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد از ۴ دهه فعالیت این نهاد در پس از انقلاب و چندین دهه در قبل از انقلاب تنها برای سال ۱۳۹۷ یک صورت مالی خلاصه در حدود ۱۰ صفحه وجود دارد.

قابل ذکر است به رغم تبدیل شدن اتاق بازرگانی ایران به یک فضای غیرشفاف و تاریک، اعضای هیئت‌رئیسه که در این اتفاقات مقصر اصلی هستند با فرافکنی در مقابل انتقادها می‌گویند هدف منتقدین اتاق، تضعیف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد است.