به گزارش «نود اقتصادی»، آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت: دستیابی به اقتصادی مقاوم و درون زا، بدون تولید ملی رقابتی و با ابعادی جهانی برخوردار از خلاقیت و نوآوری و دانش محوری، میسّر نخواهد بود. اما تولید دانش نیازمند وجود نقشه راه و دورنما و افق اقتصادی بلند مدت است که بر مبنای آن بتوان نقشه راه خلق دانش کشور را ترسیم کرد.

وی بیان کرد: بلاتکلیفی در عرصه علم و فناوری چیزی جز آشفتگی، تکرار، سردرگمی، دوباره کاری و اتلاف منابع به دنبال نخواهد داشت. بر مبنای این نقشه راه ، باید بودجه های مناسب مستمر سالانه برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی دانش مدار تدارک دیده شود. 

خالقی گفت: سهم بودجه علمی و تحقیق و توسعه کشور با توجه به بودجه کشورهای پیشرو و در قیاس با انتظاری که از رشد علم و فناوری کشور و نفوذ آن به لایه های مختلف تولید و اثربخشی در ارتقای اقتصاد ملی داریم، شکاف عمیقی دارد و باید در قوانین بودجه سالانه اصلاح شود.