اخبار شرکتها-مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه آخرین ورک شاپ از سری ورک شاپ های نه گانه زمستانه خود را پنج شنبه این هفته (۲۶ اسفند ماه ) با ارائه هادی حیدری، کارتونیست و مدرس به پایان می برد.

«مقایسه آسیب شناسانه کارتون و کاریکاتور در رسانه های چاپی و وب پایه» از سری ورک شاپ های ۹ گانه مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه در فصل زمستان است که فردا از ساعت ۲۰ الی ۲۱ و ۳۰  از طریق لایو اینستاگرامی توسط هادی حیدری، کارتونیست و مدرس  به آدرس  baharanschool۱@ برگزار می شود.

عناوین کلاس ها، ورک شاپ های تخصصی و میزگردهای تحلیلی برای ترم بهار و تابستان ١٤٠١ اعلام خواهد شد.