آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: نیاز داشتیم یک معاونت برای تامین زیر ساخت‌های تولید در وزارت صمت داشته باشیم ولی معلوم نیست چرا حمل و نقل را تافته جدا بافته دیدند و برایش معاونت درست کردند؟ آیا نساجی و صنایع غذایی و صنایع پلاستیک معاونت نمی‌خواستند؟ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات داریم، یک معاونت صنایع عمومی و یک معاونت حمل و نقل داریم، چطور به این نتیجه رسیدیم که به این شکل چارت بندی کنیم؟