به گزارش «نود اقتصادی»، در آبان‌ماه امسال بدهی دولت به سیستم بانکی به ۵۸۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان‌ماه سال قبل رشد ۲۷ درصدی نشان می‌دهد.

این در حالی است که در پایان فعالیت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در اردیبهشت امسال،‌ رشد ۱۲ماهه بدهی دولت به سیستم بانکی ۴۸ درصد بود.

در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از ریاست همتی بر بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان فعالیت وی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی رشد بیش از ۲/۲ برابر.