به گزارش «نود اقتصادی»، به تازگی اسناد به‌کارگیری یک نیروی سفارش شده به شرکت سایپا منتشر شده که نشان می‌دهد توصیه‌کننده یکی از نمایندگان مجلس است!

آقای نظری خانقاه (نماینده خلخال و کوثر) در نامه‌ای به مدیرعامل سایپا سفارش فردی را می‌کند که مسئولیت پیگیری کارهای دفتری ایشان و مجمع نمایندگان استان اردبیل را به عهده داشته و دلیل این معرفی را هم صرفاً بیکاری آن شخص عنوان می‌کند.

هر چند که معرفی نیرو به خودروسازها چیز جدیدی نیست، اما در این مورد عجیب، فرد معرفی شده بلافاصله بعد از بکارگیری توسط یکی از شرکت‌های وابسته به سایپا به دفتر نماینده مأمور می‌شود و حقوق این فرد با تقاضای نماینده از طریق سایپا پرداخت می‌شود.

حال از چنین نماینده‌ای می‌توان انتظار نظارت درست بر دولت و حساب‌کشی از خودروسازها را داشت؟

منبع: ازما