اخبار شرکتها-به گزارش خبرنگار ایانا، نخستین جلسه قرارگاه دیپلماسی غذایی صبح امروز با ریاست سید جواد ساداتی نژاد و با حضور صاحب نظران و مسئولین بخش خصوصی و دولتی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای جلسه وزیر جهاد کشاورزی به اهمیت ایجاد توازن در صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: در بحث صادرات باید از ظرفیت  کشورها استفاده شود تا  وابستگی امنیتی که ارتباط مستقیم با وابستگی غذایی دارد ایجاد شود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خواستار بررسی تخصصی مشکلات صادرات به کشورهای مختلف شد و افزود: جلسات تخصصی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان برگزار شود تا مشکلات صادرات به صورت ریشه ای شناسایی شود.

لازم به ذکر است در این جلسه هومن فتحی مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دبیر قرارگاه دیپلماسی غذایی معرفی شد.