«نود اقتصادی»-مسعود دانشمند، خزانه دار اسبق اتاق بازرگانی ایران: در روزهای اخیر با انتشار اظهارات آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران علیه نمایندگان مجلس بحث‌های زیادی در فضای مجازی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد در خصوص این اظهارات و پاسخ نایب رئیس مجلس به آن، بیان چند نکته ضروری باشد 

۱_دنمایندگان مجلس در هیچ کجای دنیا به همه مسائل مسلط نیستند و اطلاعات ندارند. نمایندگان معمولا با گرفتن مشاور در زمینه‌های مختلف سعی می‌کنند تا نظرات پخته‌ای را در صحن علنی مجلس ارائه کنند. 

۲_ اتاق بازرگانی طبق قانون به عنوان مشاور سه قوه مطرح است و یکی از همین مشاورانی است که می‌تواند اطلاعات مناسب را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. 

۳_ به نظر می‌رسد هم مجلس و هم رئیس اتاق بازرگانی در بیان خود دچار اشتباه شده‌اند. نه اصطلاح "شارژ کردن نمایندگان مجلس و تو خالی دانستن آن‌ها" بیان درستی از سوی آقای شافعی بود و نه گفتن "آقای شافعی گنده تر از دهانش حرف زده" از سوی آقای نیکزاد لفظ به جایی بود. 

 

۴_ پیشرفت اقتصاد کشور بدون همفکری و تعامل نزدیک اتاق بازرگانی و مجلس امکان پذیر نیست و به نظر می‌رسد دو طرف ماجرا باید با پایان دادن به این مجادله نقش خودشان را به عنوان نماینده مجلس و مشاور سه قوه به خوبی انجام دهند، تا از این پس شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.