به گزارش «نود اقتصادی»، طبق آمارهای بانک مرکزی دولت حسن روحانی از دوره آغاز تحریم‌ها در سال ۹۷ تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است.

دولت روحانی فقط در ۴ ماه نخست امسال و قبل از آغاز دولت سیزدهم نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد که تبعات تورمی آن همچنان ادامه دارد و تا ماه‌های آینده بر مردم تحمیل می‌شود.