صندوق های درآمد ثابت صندوق هایی هستند که با سرمایه گذاری در دارایی های بدون ریسک (عمدتا اوراق و سپرده بانکی و سهام) سود ثابتی را در اختیار سرمایه گذاران خود قرار میدهند و در موارد «صدور و ابطالی» به صورت ماهانه نیز پرداخت میکنند.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده ۹۵ صندوق فعال در بازار سهام چیزی در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت خود دارند که از این مقدار، ۲۰۰ هزار میلیارد آن در ۸ صندوق بزرگ (موجود در تصویر) موجود است.

صندوق های درآمد ثابت (صدور و ابطالی) در حالی به صورت ماهانه سود ثابت ۱۷ تا ۲۱ درصد را به سرمایه گذاران خود میدهند که میانگین بازده ماهانه آن ها مثبت ۱/۲ درصد و میانگین بازده سه ماهه آن ها نیز ۴/۹ درصد بوده است.

حدود ۱۱ درصد از دارایی این صندوق ها (۴۱ هزار میلیارد تومان) در بازار سهامی سرمایه گذاری شده که بازده ماهانه آن منفی ۱/۳ و بازده سه ماهه آن نیز منفی ۱۲ درصد بوده است.

ادامه‌ روند فعلی باعث هجوم سرمایه گذاران برای ابطال واحد های خود و خروج پول ها از صندوق های سرمایه گذاری میشود که شرایط بحرانی منحصر به فردی در بازار سرمایه خواهد بود.