به گزارش «نود اقتصادی»، عباس دادجوی ‌توکلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اعتبارسنجی بانک‌ها باید به‌صورت دقیق انجام شود. این اعتبار سنجی باید برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این قبیل کارها باشد و در امور سفته‌بازانه به کار گرفته نشود.

وی بیان کرد: سیستم اعتبارسنجی قطعا به‌نفع مردم باید تغییر کند اما نه‌ طوری که مشکلات جدید و جدی و از جمله نکول‌های جدید را فراهم کند. مواردی از این دست موجب می‌شود بانک به وظیفه اولیه خود که مدنظر رئیس‌جمهور هم هست بازگردند ولی ما به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی، هیچ‌تغییری را تاکنون مشاهده نکرده‌ایم و احتمالا این دستور در قالب دستور باقی می‌ماند.