به گزارش «نود اقتصادی»، احسان سلطانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: خط فقر بسته به کیفیت زندگی متفاوت است. اما اینکه می‌گوییم سرانه کشوری خط فقر حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان است، منظور در نظر گرفتن حداقل‌ها است. اما در تعاریف دیگر شما می‌توانید بگویید خانوار فقط نان و تخم مرغ می‌خورد و در کپر زندگی می‌کند. در چنین شرایطی شاید خانوار بتواند بدون پرداخت اجاره مسکن، با چهار میلیون تومان در ماه زندگی بگذراند.

وی بیان کرد: اما برای کسی که می‌خواهد خانه و سرپناهی داشته باشد. امکانات حداقلی شهری داشته باشد. بیمارستان برود و درمان شود. فرزنداش را در مدرسه ثبت نام کند. بدون شک هزینه‌های ماهیانه این خانوار با یک فرزند در ماه کمتر از ۸ میلیون تومان نخواهد بود.