به گزارش «نود اقتصادی»، محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اظهار داشت: من نگفتم اصناف دور هم جمع می‌شوند قیمت را تعیین می‌کنند، من گفتم دلال‌ها این کار را انجام می‌دهند. نباید بازار انحصاری و شبه انحصاری خودرو را با آب معدنی و آب میوه مقایسه کرد. ۸۰ درصد بازار خیلی از کشورها مدرن است ولی ۱۵ درصد بازار کشور ما هم هنوز مدرن نشده است.

در همین رابطه ببینید:

وزارت صمت با طرح درج قیمت تولید کننده زمینه تبانی بین تولید کنندگان را فراهم می‌کند
یک کشور را نام ببرید که تولیدکننده قیمت مصرف کننده را درج می‌کند؟
طرح درج قیمت تولیدکننده، کالاها را به تدریج به سمت کیفیت پایین و قیمت بالا سوق می‌دهد