به گزارش‌«نود اقتصادی»، دولت به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی،‌ دارو،‌یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته است. 

براین اساس ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف خواهد شد و منابع آن برای مصارف یاد شده هزینه می شود. 

همچنین برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت ۶۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.