عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: در هفته‌ گذشته به دلیل سردی هوا گاز بخشی از تولیدکنندگان سیمان در شمال شرق و شمال غرب کشور قطع شد.

وی بیان کرد: دولت می‌خواهد به جای گاز به تولیدکنندگان سیمان مازوت بدهد. هزینه حمل‌ونقل مازوت بسیار بیشتر از گاز است و احتمالا این موضوع در افزایش قیمت سیمان تأثیر خواهد گذاشت.

شیخان گفت: قطعی گاز صنایع سیمان از دولت قبل آغاز شد. گاز شمال کشور از طریق ترکمنستان تأمین می‌شد که با از بین رفتن روابط گازی ایران و ترکمنستان در دولت قبل و عدم احیای آن، کشور با کمبود گاز مواجه شد