به گزارش «نود اقتصادی»، رسول سلیمانی، پژوهشگر حوزه خودرو اظهار داشت: برای حذف قیمت‌گذاری دولتی خودرو باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان از حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت‌تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.