به گزارش «نود اقتصادی»براساس صورت مالی حسابرسی نشده بانک آینده، زیان انباشته این بانک در سال ۱۳۹۹ به رقم ۵۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است زیان انباشته این بانک در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بانک آینده در سال گذشته درحالی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها داده که درآمد بانک از محل تسهیلات۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی این بانک در سال گذشته نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان بیش از درآمد تسهیلات، سود به سپرده‌ها داده است.

بیشتر بخوانید: بانک آینده در دو سال ۲۴۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است/معادل وام ازدواج  ۵ هزار زوج